Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for Panasonic's Viera line of televisions.

409 Vragen Bekijk alle

button it'll come on and then it'll go off

When I plug my TV in I push the turn on button it'll come on and then it'll go off what is causing it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@joselozano1000 what exact model is you TV and what have you checked?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jose Lozano zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 5