I need my handles adjusted

my handles are to low my doctor said it need adjustment so that i'm not bending over

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

What's the make and model number of your walker?

door

Voeg een opmerking toe