No boot after fan replacement

Not getting anything after replacing the fan. Putting the old fan doesn't do anything either.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe