Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy A40 was released in April 2019.

31 Vragen Bekijk alle

Why is my phone when I turn it on it seems like I'm going to format it

Why my phone when I turn it on it seems like I'm going to format it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Why it seems like that?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dushimimana Jean Claude zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 25