Induction cooker fan not working

My induction cooker fan not working properly please help me to fix it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @tarunkumar77667,

What is the make and model number of the cooker?

door

Voeg een opmerking toe