My rice cooker switch/leaver problem always turning on

Rice cooker is always switching on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe