Ga door naar hoofdinhoud

Why is my sound not working?

The radio system comes on briefly when I start my car and then stops

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I found out that it’s a problem with the fibre optic system. I checked the amplifier, voice control unit and the satellite radio. The culprit was the amplifier. I plugged in a fibre optic loop and everything then worked.

The fibre optic loop is available at Amazon for $18.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Franklin Ramsoomair zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 300