My phone audio is not working during entertainment application

When i open tik tok and youtube the audio is not working but when i make a call its working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe