Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy M31 is an Android smartphone which was released in march 2020. Model: SM-M315F/DSN

34 Vragen Bekijk alle

Display not working, data to be transfered

The display of my phone is not working, and I need to transfer all the data within onto my computer. How do I enable USB transfer if the screen is not working.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

Can you upload a picture of what the phone screen looks like while the phone is turned on?

door

the screen is broken. there is nothing displayed on the screen but i need to transfer all my data from it onto a new phone that I have bought

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You can't unless you enabled usb debugging which is highly unlikely. You could try adb but you'd need to Google the instructions and commands to type.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Yash Gajakosh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 55