My charger port is broken can it be fixed?

My charger port is broken can it be replaced

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe