Ga door naar hoofdinhoud

An external optical drive by Apple, essentially a rebranding of the MacBook Air SuperDrive.

35 Vragen Bekijk alle

I think that I have two discs stuck in my SuperDrive

I have got two DVD's stuck in my new SuperDrive how can I get them out ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi

Follow this guide to remove the disk drive

Apple USB SuperDrive Optical Drive Replacement

Once the disk drive has been removed attempt to dismantle the disk drive itself and remove the disks that could be stuck inside

Hopefully this helps

Any questions please ask

Thanks:-)

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Daveri zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 21

Altijd: 76