My laptop's keyboard is not working

My laptop's key board not working why

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe