Why error H3 in samsung washing?

why error H3 apear in samsung washing mashin?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe