Ga door naar hoofdinhoud

always in low power charging. and won't read USB or comp

Always says charging in low power mode and can't read USB or computer

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Brt Jensen by this "can't read USB or computer" do you mean it doesn't get recognized. That would be an issue with your charging port. Check for bend or corroded pins. If nothing else, you may have to replace it. It is soldered to the board so a total dismantle would be in order. Something like this should work for yours as well.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Bert Jensen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 133