Ga door naar hoofdinhoud

Amplified accessory handset with big buttons and display for SN5127 or SN5147 cordless phone from VTech.

2 Vragen Bekijk alle

Handset does not show any information

The handset on my cordless phone has stopped showing any thing on it. It shows a very little at the edge.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Have you tried removing the batteries and re-inserting them? If this doesn't work, it may be an issue with either the LCD itself or the connection to the motherboard.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rkgoins zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 63