Why is my PC don't show on screen with red shout

Why is my PC don't show on screen with red shout

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi,

What do you mean by "red shout"?

door

Voeg een opmerking toe