50 inch plasma TV WON'T TURN ON red light is flashing 14 times why

Panasonic Viera plasma tv won't turn on and red led light flashing 14 times why?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @ler76,

What is the model number of the TV?

door

Voeg een opmerking toe