Graphics screen on 1900 Sport 1 lights but is blank how can I get grap

Graphics screen lights but is blank, how to I get screen to display menu

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe