Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for headphones inserted into the ear or ear canal, also known as earbuds, earpods and earphones.

87 Vragen Bekijk alle

JBL Mic don't working properly

Mic don't passing the voice

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try cleaning the mic with a soft brush.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Syed Zubair zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 6