Ga door naar hoofdinhoud

Ultra slim 14 inch laptop by EVOO.

1 Vragen Bekijk alle

Can I upgrade my RAM and m.2 to make the comp faster?

Is there any way I can get this laptop to be a 16GB model, and have 1TB of storage (M.2 based)?

If there is, what ram should I get?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Hi @nessjl,

What is the model number of the laptop?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Unfortunately, the RAM is soldered on. Unless you know how to remove and replace chips on a board, this is impossible.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ness Leickons zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 57