Ga door naar hoofdinhoud

Kan ik deze monitor laten maken

Door een ongelukje zit er een barst in mijn lcd scherm

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Bart Sloop there is not a whole lot that you can do other than to replace the LCD. Take the back cover off your monitor. There should be a label on the back of the LCD. Use that number from the label to do an online search. See if you can find a replacement LCD. The other way is to try and buy a broken monitor (other than the screen), of the same model. Harvest the screen from that and sell the rest for parts.

Translation

Bart Sloop, er is niet veel dat je kunt doen, behalve het LCD-scherm vervangen. Neem de achterkant van je monitor. Er zou een label op de achterkant van de LCD moeten zitten. Gebruik dat nummer van het label om online te zoeken. Kijk of je een vervangende LCD kunt vinden. De andere manier is om te proberen een kapotte monitor (behalve het scherm) van hetzelfde model te kopen. Oogst het scherm daarvan en verkoop de rest voor onderdelen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Bart Sloep zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 193