Ga door naar hoofdinhoud

Released December 2005, digital audio player of 60 GB capacity, built-in recordable FM radio tuner.

12 Vragen Bekijk alle

Where can I get a charge card for my creative Zen m 60 GB

How do I get a charger for my creative Zen m 60 GB

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @dre1

Here's a link to the charger cable that may help.

All you need to do is to plug it into a compatible USB port on any computer or some mobile phones also have chargers/adapters (example only) that you can plug/unplug the cable into.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andre Bouldin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 41