My left headphone broke how do I fix it

my left earphone broke and dangles how do I fix it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe