Ga door naar hoofdinhoud

The Averatec 3200 series laptop is an ultraportable/thin/light laptop from Averatec

5 Vragen Bekijk alle

How do you fix the charge port being loose?

The charge port is loose and the ac adapter will not make a proper connection. How do you fix this issue?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Take a look at THIS ARTICLE and the linked PHOTOS - seems someone has had to do a similar repair

HIH

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jessica zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 1,307