Ga door naar hoofdinhoud

How to fix the seventh generation of Honda's compact car.

72 Vragen Bekijk alle

Looking for Headlight Washer Diagram!

Hi. I need 2002 Honda civic headlight washer diagram. Can you help me? I couldn't find it. I need to see every part of this system.

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

İsmail ÖZTÜRK that's a tall order :-) lots of parts involved with that. Let's see if this helps you out. Civic Headlight Washer

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

2 opmerkingen:

I just need to see the headlight washer assembly. There is a problem at my headlight washer. Right side sprays 80%, left side 20%. And there is fluid leaking from the right side.

door

@boosterr most likely a cracked tubing or cracked nozzle.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

İsmail ÖZTÜRK zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 105