Ga door naar hoofdinhoud

Apple's operating system for its Mac desktop and portable computers.

69 Vragen Bekijk alle

put camera card in dvd slot?

Put camera card in dvd slot then stupidly put a dvd in hoping it would eject both. so now both stuck.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

DVD slot has mini disk inside?

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Don zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 470