it cooks all right but won't keep warm

It cooks all right but just won't keep warm.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe