My Vertuo machine does not complete the descaling process.

My Vertuo machine does not complete the descaling process. It runs after the start for 10 seconds and then stop.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe