Ga door naar hoofdinhoud

Kinle is not recognized by PC

Hi

I tried 5 different usb cables and 3 different PC's

This device not recognized by Windows. When plug in nothing change in device manager. Only charging device. Anyone have a same problem with me.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

Try installing the drivers for the tablet and check if that works

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Hi. Thank you.

I tried another driver it fix it. Thank you very much.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Baris Hayat zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 105