Ga door naar hoofdinhoud

Why is my tv not being switched on

tv is just beeping, why is this problem

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

VILLAGE HERO what model is your Samsung TV? What have you checked?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Unplug TV from wall While this fix sounds obvious, unplugging your TV from the wall socket is the most common way to get it to turn back on.

Remove batteries from remote

Factory reset TV without remote

Reseat power cord in back of TV

Select the Correct Input Source

Regards,

Will

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

VILLAGE HERO zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 138