Ga door naar hoofdinhoud

Samsung's flagship phone-with-stylus and the successor to the Note8, released August 2018. Features a 6.4" display and up to 512 GB of onboard storage.

104 Vragen Bekijk alle

Why my phone download mode not working

Why my phone download mode is not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

some phones have to be connected to a computer with a cable to enter recovery mode

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sultanahmed 2 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 91