Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and guides for the fifth generation of iPhone. Model: A1387

2180 Vragen Bekijk alle

iPhone 4stuck in safe mode

i droped a iphone 4s and now it just says its booting in to safe mode this keeps happening how do i get it out of safe mode

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

Are any of the buttons on the device stuck down upon start up?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Have you used iTunes/Finder to attempt to restore?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

no but i dont want to restore yet

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

keith_themuscovyduck zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 26