When turned on, only the company logo appears, and the system does not

When turned on, only the company logo appears, and the system does not work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe