Ga door naar hoofdinhoud

1:10 scale remote controlled batmobile car and figure with POV driving through a smart phone app.

9 Vragen Bekijk alle

I need a new charger

Where can I buy a replacement battery charger

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @peavy23

Search online for a PS60B-1083000U (supplier example only) to find suppliers that suit you best.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

You’re awesome! Thanks so much!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

JeanRay Peavy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 260