Ga door naar hoofdinhoud

Released September 2016. Identified by Model No. SM-G610

166 Vragen Bekijk alle

I dropped my samsung galaxy j7 prime and went bank screen

I dropped my samsung galaxy j7 prime and went bank screen

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Sounds like your screen has gone and needs replaced. Sometimes even opening it and disconnecting the battery and reconnecting it has sorted a black screen. If not, new one needed.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Abdul Rahman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 61