Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and guides for the fifth generation of iPhone. Model: A1387

2180 Vragen Bekijk alle

My iPhone 4s won’t connect to my other iPhones personal hotspot

When I try to connect my iPhone 4s to my iPhone 11 Pro Max personal hotspot it always says “unable to connect to network” please help!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The devices are likely too far apart in age.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

But it connects to an android hotspot

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Aaron Ambriz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 87