Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy M31 is an Android smartphone which was released in march 2020. Model: SM-M315F/DSN

34 Vragen Bekijk alle

automatic side key press and emergancy call how to stop

automatic side key press and emergancy call how to stop emeegancy call function

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

To deactivate emergency mode,

1. Tap the additional options and Select Disable Emergency mode.

2. Alternatively, you should be able to press and hold the Power key, and then select and deactivate Emergency Mode in the popup window

 

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hitesh Dutt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 14

Afgelopen 30 dagen: 47

Altijd: 3,313