At the time of starting tv so is heard short circuit like sound.

At the time of starting tv so is heard short circuit like sound. This sound have been repeated 3 to 4 times.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe