Ga door naar hoofdinhoud

Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB GDDR5 Video RAM

580 Vragen Bekijk alle

Optical drive connector capability

If I were to use an SSD with the optical drive connector as a primary drive (running the OS), would it run as fast as if connected through the regular cable?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Mactracker database shows both the hard drive and superdrive are SATA 3, supporting 6Gb/s as max speed for your model. It shouldn't be a problem to use the superdrive connector for the main drive, as far as speed is concerned.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

thank you for your answer

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

[deleted] zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 23