Ga door naar hoofdinhoud

ipad isn't recognizing my external keyboard.I changed the batteries.

ipad not recognizing external keyboard.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

If your Slim Folio isn’t working, Restart it by pressing the CMD + R button. If this is not working, Contact the customer Service helpline on

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gail Sidewater zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 154