Ga door naar hoofdinhoud

Can Mac OS 10.5 run a G4 800 mhz

Can Mac OS 10.5 run on iBook G4 800 mhz cd-rom only

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi Mickael, no the maximum OS that can be installed is Mac OSX 10.4.11

iBook G4/800 page on Everymac

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Michael zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 860