Ga door naar hoofdinhoud

Troubleshooting, device, and repair guides for the 2016 Samsung Galaxy J7, model number J710.

50 Vragen Bekijk alle

Why is my display is not working but my touch screen is working

My display is not working but my touch screen is working. And sometimes my display turns on but after sometime display goes black again

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Just factory reset the device and that can help if that doesn’t fix it then replace the display

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Krishna Das zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 22