Ga door naar hoofdinhoud

Why my phone is slow changing

Why my charging taking lot of time

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Battery could be going bad, you could be using a charger that does not support fast charge. If fast charge is not available in your settings that would be likely.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Bag pack Gamer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 42

Altijd: 145