How to fix the network operator

My phone operator is not working so it cant registe on a network

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe