Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly information for AT&T landline telephones.

43 Vragen Bekijk alle

How do I retrieve a deleted "saved" voice message

How do I retrieve a deleted "saved" voice message from my AT&T DECT 6.0 cordless telephone/ answering system with caller ID/call waiting. Deleted it by mistake. The message was recorded on the telephone base.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

You can't. It's gone.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rconley19525 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 57