TCL TV 40S325 "Your device is overheating"

The TCL TV 40S325 power button flashes with message on screen in top right corner: your device is overheating

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

@cleo1523 what exact device is this?

door

It is a TCL TV 40S325

door

Voeg een opmerking toe