Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy A52 5G Is a mid-tier phone released by Samsung on March 19, 2021.

10 Vragen Bekijk alle

How to change rear battery cover?

I want to change the rear battery panel because it's got some using marks and looks really bad

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

ybo.shooter check this video you need a heat gun as your main tool. Temperature on the back cover should be around 70deg C to loosen the adhesive. Not complicated just a bit tedious.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ybo.shooter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 10

Afgelopen 30 dagen: 45

Altijd: 225