Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

MacBook optical drive in iBook

Can I replace iBook G4's optical drive with one from MacBook (A1181)?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

If one of these answers fixed your problem please hit the "accept" in list that has "History Edit Flag Accept Comment" located to the upper right of your question so we can remove it form the unanswered list.

door

Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

Gekozen oplossing

MacBook drives use the same PATA interface until the Early/Mid 2009 models.

Regardless, iBooks use a full-sized drive, and the MacBooks use slimline drives, so they are not compatible. Sorry!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe
Het nuttigste antwoord

They're definitely not inter- changeable. The iBook uses Pata connector and the A1181 uses a sata interface.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

Commentaar:

Are you thinking of hard drives? The A1181 uses the same interface until Early 2009 models.

door

You're right Ben, good eye!!! I was thinking hard drives. Thanks for the pull_up!!

door

Voeg een opmerking toe

As you can see here, I don't believe that the drives are interchangeable.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

teeeveee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 2,096