Ga door naar hoofdinhoud

De grotere versie van Samsung's nieuwste smartphone, de Samsung Galaxy S8 Plus. Uitgebracht in April van 2017.

165 Vragen Bekijk alle

phone wont turn on unless plugged battery was replaced with orginal

so my screen was broken and i went to phone shop to get it replaced i replaced it however when i got back my phone was not turning on so i kept it on charge and and it turned on and when i took it off the charger it would work for a bit then turn off. initially i though it was the battery and charging port because it was old so i decided to go to the shop the next day and get it fixed. so they replaced my battery and charging port and when i got home it was still turning off when it was not plugged in and refuses to turn on when it isnt plugged in. i have reseted it and still no luck

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Aadarsh Biju since you already replaced the battery and the charging port and " it was still turning off when it was not plugged in and refuses to turn on when it isn't plugged in" you will have to take a look at the board level components . Follow the flow sheet for the No Power troubleshooting

Block Image

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Aadarsh Biju zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 25