I can't get the blade to lock

when Ipush the blade in it is loose not locking in place

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe